BHS@Exeter  varsityBHSvPinkertonLax Varsity BHS (13) v. Manch Central (5) April 11.11BHS Varsity (17) v. ManchWest (2) 4/15/11BHS Varsity (13) v. Timberlane (3)Top Picks 2011 Season BHSJV BHS (10) Timberlane (2) 4/18/11End of Season Slideshow 2011